Privacy

Bij Personal Slim is je privacy gewaarborgd. Alles wat je met ons bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij tonen respect voor jou en jouw omstandigheden en streven altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

Klachten

Heb je een klacht over je leefstijlprogramma of ben ergens anders niet tevreden over, dan stellen we het op prijs dat je ons daar van op de hoogte brengt. Je mag erop vertrouwen dat we je klacht serieus nemen en vertrouwelijk zullen behandelen. Samen met jou zoeken we naar een passende oplossing.